Privacy policy

Privacy statement webshop 

Who are we? 
mondmaskerbescherming.be
Oostendse Steenweg 320
8000, Bruges
Belgium
BE0479.639.066
info@mondmaskerbescherming.be

This privacy statement applies to the processing, in particular the collection, management and use, of your personal data as a natural person by Wouter De ketelaere of mondmaskerbescherming.be.

Personal data means all information about an identified or identifiable natural person. This concerns information that you have provided to us yourself, which we assign to you for the use of our products and / or services, which we obtain through the use of our products and / or services.

This concerns data to identify you (name, address, customer number, account number …), to contact you (address, telephone or mobile number, fax, e-mail, user name, identification data about the devices you use …) and to to be able to serve you correctly (which products or services you use, preferences and interests, activity, feedback …).

Processing purposes  

Personal data are processed for various purposes. However, we ensure that we only collect and process the data that is adequate, relevant and limited to what is necessary for the purposes for which it is processed.

We thus use your personal data:

  • To comply with our legal obligations;
  • If we have received permission from you. You are of course free to do this at any time. If you wish to withdraw your consent, you can contact us via the appropriate channels;
  • For the execution of an agreement and / or to be able to assess whether a contract or service can be concluded
  • Als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillenbeheer en juridische risico’s, klachtenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaring van onze rechten, …). Daarbij letten wij erop dat in elk geval het evenwicht tussen die gerechtvaardigde belangen en de impact op uw privacy niet wordt verstoord.

Rechtsgronden voor de verwerking

Intern nemen wij mondmaskerbescherming.be de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in onze kantoren en/of via onze websites. Zo hebben we bijvoorbeeld de nodige firewalls in dienst die externe toegang van buitenaf beveiligen, wordt een stringent paswoordbeleid toegepast. Wij zien er op toe dat onze medewerkers en verwerkers alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben in de uitvoering van hun opdracht en zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Overmaken aan derden

Enkel mondmaskerbescherming.be gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen.

Wat zijn uw rechten?

1.Recht op inzage en rechtzetting, wijzigingen of verwijderen van gegevens

beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

2.Recht om te worden vergeten

heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

3.Recht om klacht in te dienen

If you believe that we have processed your data unlawfully, you have the right to file a complaint with the Privacy Commission https://www.privacycommission.be/nl.

This version of the privacy statement was last modified on 18-05-2018 .